Ambitieus bedrijfsvastgoedproject met grote visuele impact

Het op- en afrittencomplex van de E17 in Waregem vormt deze dagen het toneel van het ambitieuze 17WEST-project. Door kantoorinfrastructuur te combineren met showrooms en loodsen, vinden verschillende bedrijfsfuncties er een onderkomen op één locatie. Die bovendien nog eens ideaal gelegen is! 

Waregem ondergaat momenteel een ware transformatie, met dank aan de dynamiek in de bouwsector. Onder impuls van enkele grote spelers in de regio trekt de stad veel economische activiteit aan, waardoor de vraag naar bedrijfsvastgoed groeit. “Met 17WEST willen op een efficiënte manier op deze vraag inspelen”, vertelt Bart Vanderdonckt, CEO van projectontwikkelaar Steenoven. “17 verwijst overduidelijk naar de gunstige ligging aan de snelweg, WEST slaat dan weer op West-Vlaanderen. Onze ambities reiken verder dan een standaard kantorencomplex. We willen een pand dat het imago van de kopers en huurders een boost geeft. Dankzij het gesofisticeerde ontwerp van Kras Architecten is deze missie alvast geslaagd!”

Herkenning door exclusieve vorm
Op het terrein van bijna 30.000 m² wordt een complex gebouwd dat in eerste instantie opvalt door zijn vorm. Vooraan is het volume verknipt tot een vijftal geschakelde blokken en een sokkel die de verbinding met de achterliggende loodsen maakt. Er werd geopteerd voor een innovatieve en tijdloze architectuur met een grote herkenbaarheid en een dito visuele impact, die een eigen identiteit voor de gebruikers creëert. Om dit op elk gebouw te kunnen toepassen, zijn de kantoorvolumes haaks op de voorgevellijn ingeplant. Elk van de volumes is een variatie op hetzelfde thema. Geen enkel volume is identiek, wat opnieuw de herkenbaarheid bevordert. Langs de E17 vormt het silhouet van het complex echter wel één geheel. Die lijn wordt in het donker extra benadrukt door ledverlichting op de kam.


Vooraan is het volume verknipt tot een vijftal geschakelde blokken en een sokkel die de verbinding met de achterliggende loodsen maakt.

Interessante vorm
Het kantorencomplex werd opgetrokken in een betonstructuur. “Deze laat een gemakkelijke moduleerbaarheid toe, waardoor we onze klanten de keuze kunnen geven om een volledige of halve verdieping aan te kopen of te huren”, vervolgt Bart Vanderdonckt. “De invulling van de structuur gebeurde met een combinatie van grote glasgevels en architectonische betonpanelen. Het gelijkvloers deint in de meeste volumes uit: perfect om een er een showroom met een markante identiteit in te richten. Deze vormgeving zorgt er tevens voor dat we overal groendaken kunnen aanleggen, wat het uitzicht van het kantorencomplex een extra dimensie geeft.”

All-in-oneformule
De totale benutbare oppervlakte van de kantoorruimte bedraagt 12.500 m². Daarnaast zijn er 2.500 m² showroom en 425 bovengrondse parkeerplaatsen voorzien. Achteraan de site bevindt zich nog 9.000 m² aan loodsen. “Om maximaal in te spelen op de vereisten van deze gebruikers, is er keuze tussen een vrije hoogte van 8,5 of 10,5 meter”, vervolgt Bart Vanderdonckt. “Net als de kantoren en showrooms worden ook de loodsen te koop en te huur aangeboden. We werken overigens met een all-in-oneformule die toelaat om verschillende types gebouwen te combineren op één site. Blijkbaar slaat deze formule aan, want 95% van de kantoren en showrooms en 70% van de loodsen is al verkocht of verhuurd.”     


De bouwheer wilde een pand dat het imago van de kopers en huurders een boost geeft.

Tekst Els Jonckheere    |    Beeld Steenoven
Uitgelichte foto boven: 
Door kantoorinfrastructuur te combineren met showrooms en loodsen, vinden verschillende bedrijfsfuncties een onderkomen op één locatie.


Participanten aan het woord

Develtere – HVAC
In een comfortabele temperatuur worden de beste werkprestaties geleverd. Vandaar dat er in 17WEST heel wat aandacht is besteed aan de HVAC. Om tot de meest professionele oplossing te komen, werd een beroep gedaan op Develtere uit Roeselare. Deze firma kan zich immers beroepen op bijna zestig jaar ervaring ter zake. “Mee-evolueren met de nieuwste trends inzake technieken, klimaatbeheersing en gebouwenbeheersystemen is niet gemakkelijk”, vertelt Thomas Claeren. “Maar zo konden we wel uitgroeien tot een referentie op het vlak van volledige HVAC-installaties voor de project- en industriemarkt. Een van onze sterke punten is dat we over een eigen ontwerp- en studiedienst beschikken. Daarnaast bewijst ons Daikin Super Dealership dat we werken met kwaliteitssystemen én dat we voor elke omgeving een passende oplossing kunnen aanbieden.” 

Bij 17WEST installeerde Develtere een Daikin VRV-systeem. Dit omvat FXSQ-A-kanaaltoestellen in het vals plafond met aanzuig- en uitblaasroosters, die zorgen voor een automatische luchtdebietregeling en een laag geluidsniveau hebben. Door de variabele uitblaastemperatuur wordt er een hoger comfort bereikt en is er minder luchtontvochtiging. Thomas Claeren: “De VRV IV heeft het hoogste rendement op de markt en voldoet met SPF4 aan de laatste EPB-eisen. Alles wordt centraal gestuurd via de I Touch-manager, waardoor ook monitoring vanop afstand mogelijk is. Omdat de eindgebruikers op elke verdieping verschillen, kan ook de comforteis sterk verschillen. Vandaar dat de eindklant de mogelijkheid heeft om te kiezen tussen de standaard tweepijpsinstallatie of de driepijsinstallatie, die toelaat om verschillende zones individueel te verwarmen of te koelen. Een gemeenschappelijke luchtgroep van Daikan levert de benodigde verse lucht. Deze heeft een capaciteit van 11500m³/h en werkt met verse lucht die voorverwarmd of -gekoeld wordt via een Daikin ERQ. Een uitzonderlijk project was dit niet voor Develtere. We hebben deze types Daikin-systemen immers al diverse keren toegepast. Niettemin is ons team erg fier dat we aan een prachtig complex als 17WEST mochten meewerken.”  


Kristof Nachtergaele – Sloop-, grond- en funderingswerken
Vooraleer de bouw van 17WEST van start kon gaan, moesten de bestaande gebouwen op de site gesloopt worden. Deze opdracht werd toevertrouwd aan Kristof Nachtergaele bvba, een bedrijf dat in 1988 startte met de uitvoering van prefab bouwopdrachten en dat zich gaandeweg ook op afbraak-, grond- en funderingswerken is gaan toeleggen. “Intussen beschikken we tevens over een mobiele en vaste breekwerf, waarmee bouwpuin verwerkt wordt tot COPRO-gekeurde granulaten”, vertelt zaakvoerder Kristof Nachtergaele. “Deze kunnen daarna opnieuw als grondstof gebruikt worden. De mobiele unit hebben we trouwens ingezet op de werf van 17WEST. Daarnaast hebben we het terrein gestabiliseerd en bouwklaar gemaakt voor de funderingen, die we zelf gedeeltelijk geplaatst hebben. Tot slot heeft ons team ook geholpen bij het plaatsen van de gevelpanelen in architectonische beton. Kortom: een project dat ons op het lijf geschreven was en waarin we onze grote diversiteit aan diensten mooi konden demonstreren.”


TECHNISCHE FICHE

Bouwheer Steenoven (Rumbeke)
Architecten Kras Architecten (Gent)
Hoofdaannemer Alheembouw (Oostnieuwkerke)