Bouwbedrijf overtuigd van toekomst BIM-methode

Sommige bouwbedrijven kiezen al een tijd resoluut voor BIM. Met hun voortrekkersrol stuwen ze de sector richting nauwere samenwerkingen en een hogere kwaliteit. Bouwbedrijf Dethier doet dat sinds begin 2016 met een BIM-coördinator die het hele BIM-proces begeleidt.

De BIM-evolutie verandert de hele bouwwereld. Dethier trekt daarom in zijn eigen projecten al volop de kaart van het BIM-proces. Het bedrijf ontwikkelt projecten in eigen beheer, maar neemt ook projecten voor een bouwheer aan. In die eerste tak wil Dethier een echte voortrekker zijn op het vlak van BIM. Via een aantal pilootprojecten probeert het bedrijf dingen uit, toetst het af wat al dan niet werkt en zet het de voordelen en aandachtspunten op een rijtje.

Informeren en ondersteunen
Vlottere projecten, een lagere foutenlast, nauwere samenwerkingen: Dethier streeft met zijn BIM-filosofie naar een algemene kwaliteitsverbetering. De computer zal daarbij een steeds grotere rol spelen, met het bouwteam als regisseur van het geheel. De persoon die dat bij Dethier in goede banen leidt, is BIM-coördinator Hannes Benaets. Hij sensibiliseert de eigen werf- en projectleiders en begeleidt hen in de overgang naar BIM. “Want die transitie is geen eenvoudig proces”, zegt Benaets. “Sommige taken zullen in de toekomst automatiseren, andere verschuiven van de uitvoerings- naar de voorbereidingsfase. Het is dan ook cruciaal dat we informeren en ondersteunen, want BIM brengt naast nieuwe software ook nieuwe platformen en workflows met zich mee.”

Op de kar springen
Niet alleen eigen werknemers, maar ook onderaannemers en leveranciers hebben nood aan die ondersteuning. Benaets: “We geven presentaties over hoe wij met BIM werken en overtuigen hen om op de kar te springen, wat de algemene kwaliteit ten goede komt. Sommigen hebben we zelfs overtuigd om een eigen BIM-tekenaar in dienst te nemen. Er is wel nood aan duidelijke afspraken rond de uitwisseling van modellen en gegevens tussen partners. Daarom zijn we ook lid van de Cluster BIM (een consortium van bedrijven dat samenwerkingen rond BIM wil initiëren, red.), die streeft naar een gemeenschappelijk BIM-kader voor de hele sector.”

Tekst | Jeroen Schreurs       Beeld | Dethier