Bouwen in Deinze, straks de grootste fusiegemeente

Vlaanderen gelooft in sterke lokale besturen en stimuleert daarom vrijwillige fusies tussen gemeenten door middel van een financiële bonus. Een initiatief dat niet in dovemansoren is gevallen, want op 1 januari 2019 zullen maar liefst 7 samensmeltingen realiteit worden. Het grootste huwelijk wordt tussen Deinze en Nevele gesloten. Maar welke gevolgen zal dit op bouwkundig vlak hebben? We vroegen het aan Schepen van Openbare Werken Bart Van Thuyne.

Waarom hebben jullie voor een fusie gekozen?
Bart Van Thuyne: “We volgen de redenering van de Vlaamse Regering dat schaalvergroting resulteert in sterke lokale besturen die de stad van de toekomst kunnen aansturen. Zelfs voor de aankondiging dat er een financiële steun zou zijn voor gemeenten die vrijwillig fusioneren, waren we al over deze piste aan het nadenken. Samen met Nevele komt ons inwonersaantal op bijna 44.000, wat volgens ons een ideale grootte van stad is. Bovendien zijn we geen vreemden voor elkaar: veel Nevelaars vinden hun weg al naar onze scholen, ziekenhuis, winkels, activiteiten, en zo meer. En de praktijk wijst uit dat we gelijk hadden, want de meeste inwoners staan erg positief tegenover de fusie.”

Nevele

Welke naam wordt na de fusie gehanteerd?
“Aangezien Deinze het grootste bewonersaantal heeft, leek het ons opportuun om deze naam te behouden. We voegen er echter een baseline aan toe: Land van Nevele. Dat is de vroegere benaming van de regio waar Deinze en de meeste deelgemeenten zich bevinden.”

Welke veranderingen zal dit huwelijk teweeg brengen?
“In eerste instantie zullen de burgers er weinig van merken. In Nevele blijft het gemeentehuis nog gedeeltelijk operationeel zodat de mensen niet constant naar de stad moeten pendelen. Zelfs het bekijken van een bouwdossier zal nog in Nevele kunnen. Verder zijn er geen plannen om reglementeringen te veranderen. Wel zullen de inwoners van Nevele kunnen rekenen op een lagere onroerende voorheffing op eigendom. We hebben immers besloten om het laagste tarief van beide te nemen, waardoor het tarief voor de inwoners van Nevele zakt van 1.575 naar 1.100 opcentiemen. Omgekeerd daalt de personenbelasting van Deinze naar het lagere niveau van Nevele.”

Nevele
De bewoners van Deinze kunnen genieten van alles wat een middelgrote stad te bieden heeft.

Jullie krijgen een fusiebonus in de vorm van een schuldovername ten belope van 500 euro per inwoner. Opent dit deuren voor nieuwe investeringsprojecten?
“Natuurlijk wordt het investeringsbudget aanzienlijk groter, maar wellicht zullen we het extra budget niet meteen in bouwprojecten stoppen. De laatste jaren is er in beide gemeenten veel vernieuwd. 

Zo heeft Deinze een nieuw stadhuis en academisch centrum, is er een cultureel centrum in opbouw en werd de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in accommodatie voor de jeugd en sport. In Nevele werd een nieuwe sporthal gebouwd en kregen verschillende scholen een upgrade. Met andere woorden: er zijn niet meteen nog bouwkundige projecten die zich opdringen. Maar dat sluit natuurlijk niet uit dat er in de toekomst wel nog grootschalige initiatieven worden genomen.” 

Moet de bouwsector zich aan enige veranderingen verwachten?
“Eigenlijk niet. Het is niet zo dat we opeens de ruimtelijke plannen gaan aanpassen en open ruimtes aansnijden om extra verkavelingen te voorzien. We willen Deinze en Nevele behouden zoals ze zijn: intense woonkernen met een groene rand. Wel is het de bedoeling om nog meer op inbreidingsprojecten in te zetten. Met andere woorden: sites een herbestemming tot woongebied geven. Voor ons hangt dit immers nauw samen met de stad van de toekomst. Zorgen dat inwoners het openbaar vervoer kunnen nemen en geen auto meer nodig hebben. Zo hebben we onlangs een oude gassite verkocht om tot een meergezinswoning om te bouwen. Ook zullen de Molens van Deinze in woonentiteiten worden getransformeerd. Aan het station is er de oude winkel van Van Kerckhove en de Torck-site die eveneens een grondige make-over krijgen. En in Nevele is er het vroegere tramstelgebouw dat zich perfect voor een inbreidingsproject leent.” 

Nevele
Er is in Deinze nog veel rust en een oase van groen.

Waarom zouden bouwpromotoren hun pijlen op Deinze richten?
“Eigenlijk verenigen we twee werelden. Enerzijds kunnen de bewoners genieten van alles wat een middelgrote stad te bieden heeft. Anderzijds is er volop rust en een oase aan groen te vinden. Mensen kennen elkaar nog en er wordt van alles georganiseerd. Er is de goede ligging, een ruim aanbod aan openbaar vervoer, we hebben veel scholen én een ziekenhuis. En we zetten dus in op herbestemming van oude gebouwen, wat bepaalde bouwpromotoren als muziek in de oren zal klinken. Niettemin moeten ze zich niet aan een vrijgeleide verwachten. In het kader van de stad van morgen leggen we immers de lat hoog als het over ecologie gaat. We eisen onder meer duurzame energiesystemen en mobi-punten. Maar dat loont, want we merken dat de meeste appartementen al voor de eerste spadesteek zijn verkocht. Kortom, wie een regio zoekt met veel opportuniteiten waar wonen ook in de toekomst interessant blijft: het Land van Nevele is the place to be!”

Tekst | Els Jonckheere  Beeld | Gemeente Deinze en Nevele