“Dankzij BIM kunnen we onze uitvoeringsexpertise optimaal enten op het ontwerp”

MBG kwam in 2013 voor het eerst in contact met BIM, naar aanleiding van de bouw van het nieuwe AZ Sint-Maarten in Mechelen. Sindsdien is de gereputeerde aannemer volledig gewonnen voor de innovatieve methodiek, die ook met het oog op de uitvoering enorme voordelen biedt. “Dankzij de samenwerking tussen alle betrokken partijen bekom je een virtueel 3D-model dat zeer dicht aanleunt bij de praktijk”, aldus Ronald Baan, Hoofd Werkvoorbereiding en Methode bij MBG. 

Het AZ Sint-Maarten-project is een ware eyeopener voor MBG. In plaats van een klassiek uitvoeringsdossier met 2D-plannen kreeg het als ruwbouwaannemer een 3D-model in Revit voorgeschoteld – een eis die door de bouwheer expliciet was opgelegd in het bestek. “Tegelijk moeten we het architectuurmodel ook in stand houden gedurende de verdere uitvoering van het project en moeten we de bouwheer volgend jaar bij oplevering een as-builtmodel overhandigen”, vertelt Ronald Baan. “Vermits er in het 3D-model sprake is van coördinatie tussen de verschillende loten (ruwbouw, afwerking en technieken) en alle betrokken partijen, kunnen we met recht en rede spreken van ‘BIM’.”

Eigen BIM-manager
De implementatie van de BIM-methodiek vergde wel de nodige inspanningen. Heel wat MBG-medewerkers, waaronder ook Ronald Baan, kregen ter voorbereiding een opleiding in Revit. “De Revit-modellen die we in projecten aangereikt krijgen, kunnen we voortaan dankbaar gebruiken bij de werkvoorbereiding, het bekomen van extra snedes, de uitvoering van clashdetecties of het optimaal benutten van de beschikbare informatie. Maar de markt loopt niet over van profielen die vertrouwd zijn met de Revit-software. Vooral volwaardige BIM-modelleurs zijn erg dun gezaaid. Vandaar dat we er ook voor geopteerd hebben om iemand uit eigen stal om te scholen tot een BIM-manager die op de werf alles in goede banen leidt. Voor het echte modelleerwerk doen we deels een beroep op externe partners.”

MBG BIM
Het AZ Sint-Maarten-project is een ware eyeopener voor MBG. In plaats van een klassiek uitvoeringsdossier met 2D-plannen kreeg het als ruwbouwaannemer een 3D-model in Revit voorgeschoteld.

Vroeg aan boord stappen
BIM kan niet enkel voor bouwheren en ontwerpers een enorme meerwaarde betekenen. Ook aannemers kunnen er wel bij varen, benadrukt Ronald Baan: “De methodiek laat ons toe om in een zeer vroeg stadium van het project aan boord te stappen, waardoor onze ervaring en expertise prima kunnen renderen. Dankzij BIM kunnen we onze uitvoeringsmethodes optimaal enten op het ontwerp, waardoor je een 3D-model bekomt dat zeer dicht aanleunt bij de praktijk. Het dubbel werk dat de studiebureaus soms moeten verrichten om ontwerp en uitvoering op elkaar af te stemmen, kan zo vermeden worden. Aangezien alle doorsnedes, plannen en gevelaanzichten voortvloeien uit eenzelfde model, zijn tegenstrijdigheden uitgesloten en wordt het risico op uitvoeringsfouten dus sterk gereduceerd. En vermits het gezamenlijke 3D-model eveneens fungeert als gegevensdatabank, kunnen we veel makkelijker informatie uitwisselen met onze onderaannemers. Dit alles ervaren we nu ook bij de bouw van de Antwerp Management School, een project in bouwteam. Het studiebureau werkt met een 3D-model waaruit wij alle projectinformatie op een gecoördineerde manier kunnen verzamelen, met alle voordelen van dien.”

Tekst | Tim Janssens       Beeld | MBG
Uitgelichte foto boven: Het nieuwe AZ Sint-Maarten in Mechelen wordt volledig in BIM gerealiseerd.