Duurzaamheid troef door het bouwen met natuurlijke materialen

De taluds zijn tegen eriosie beschermd door een Greentex bio-afbreekbaar geotextiel dat zorgt voor een gunstig micro-klimaat om het ingebed zaad te laten ontkiemen.

Bouw en natuur
Natuurlijke grondstoffen zijn belangrijk in de bouw: klei voor baksteen, leisteen voor daken, zand en grind voor beton, stortsteen voor de bescherming van oevers. Wat met de levende natuur zoals bomen, planten, struiken, grassen? Ook zij vinden hun weg via groendaken, als verticaal scherm tegen te felle opwarming en afkoeling. De natuur als partner past in de tijdsgeest van energie-neutraal bouwen en de aanleg van infrastructuur met behoud van de omgeving.

Texion
De organische vormen van de Winterbeek in het Demerbekken blijven behouden. Het afbreekbare bio-textiel draagt zorg voor de taluds tot de natuurlijke begroening het overneemt.

Biotechniek en infrastructuur
De harde ingreep door gebruik van staal en beton, onmisbaar vanwege hun sterkte, wordt gemilderd door toevoegen van groene aspecten. Deze camouflage kan zelfs de bovenhand halen en een constructief onderdeeldeel van de constructie worden. Door te bouwen met Green Terramesh grondwapening, wordt aan de grond een oersterk stalen net toegevoegd, maar het overgrote deel van de constructie is gewoon grond met natuurlijke begroening aan de dagzijde. Van deze wapening wordt op een lange levensduur gerekend, maar er zijn ook toepassingen waar een tijdelijke functie volstaat.

Texion
Het toepassing van de afbreekbare Biopin met de Biotool, laat toe rechtstaand de pennen diep in de grond te drukken. Zo ontstaat een goede aansluiting tussen de mat en de grond.

Natuurtechnische materialen (NTMB)
Een gebruiksklaar, biologisch afbreekbaar geotextiel zoals Greentex, voorkomt dat wind en neerslag oevers en spoorweg- of wegentaluds eroderen. Het vormt een tijdelijke beschermlaag, tot de vegetatie deze rol heeft overgenomen. Greentex bestaat uit geweven vezels jute, stro of kokos. Door de openmazige structuur kan de vegetatie doorheen de mat groeien. Tegelijkertijd blijft het een beschermlaag (er ontstaat een microklimaat onder de mat) die langzaam ontbindt, afhankelijk van de gekozen grondstof. Texion kan Greentex ook voorzien van graszaad tussen de vezels. De zaadjes vinden in het biologisch afbreekbare geotextiel een gunstige voedingsbodem.

Texion
De geluidsberm langs de autoweg E17 zal begroeien, om intussen het onbeschermd talud tegen erosie te beschermen werd een biologisch afbreekbare mat geplaatst.

Texion’s kokosrollen, met cirkelvormige doorsnede, vergemakkelijken de inplanting van oever- of rivierplanten. Zij worden gebruikt als taludteen versteviging.

De bio-pennen gemaakt uit PLA (Polylactaat­acetaat) zijn eveneens afbreekbaar. Dankzij de speciale bio-tool kunnen de pennen op een ergonomisch verantwoorde wijze, rechtstaand worden in de grond gedrukt.

Texion
De toepassing van Geen Terramesh grondwapening laat een natuurlijke begroening toe. Binnenin de ophoging van het A11 talud zorgt de wapening, samen met de grond, voor de stabiliteit.

Het NTMB-zorgsysteem
Dit is specifiek door de Vlaamse overheid ontwikkeld voor en met producenten en leveranciers van natuurtechnische materialen. Het is tot stand gekomen vanuit de behoefte om het technisch vertrouwen in deze materialen te versterken en om ze vervolgens vaker in bestekken op te nemen. Iedereen zal er wel bij varen, zeker een groener Vlaanderen. Texion verwierf onlangs het certificaat NTMB-zorgsysteem toont Steven de Maesschalck fier. Het betreft niet de certificatie van een product, maar wel van het kwaliteitssysteem van de producent of leverancier.

Tekst en beeld | Texion