Eigentijds woonaanbod in cultureel hart van Antwerpen

Langs het Antwerpse Blauwtorenplein is een nieuwbouw met 35 appartementen en drie commerciële ruimtes opgetrokken. De nieuwe woningen van de Oude Vaert waren in een mum van tijd verkocht, en dat is niet verwonderlijk. De ligging van het complex is zonder meer uniek te noemen.

De echte naam van het plein doet nauwelijks een belletje rinkelen, maar de officieuze naam ‘Vogelenmarkt’ is een begrip tot ver boven de Moerdijk. Het bekendste bestaande gebouw is de ‘nieuwe’ schouwburg (in vergelijking met de ‘Bourla’), met prominent Theaterplein. Deze zone vormt enerzijds de verbinding tussen de Meir en de Wapper (met Rubenshuis), en anderzijds tussen de leien en het stadspark. Kortom: een ligging met veel economisch en cultureel potentieel. En, zoals het een theaterbuurt betaamt, met veel horeca. De naam ‘Oude Vaert’ verwijst naar de vroegere Herentalse Vaart, die de stad Antwerpen eeuwenlang van zoet water voorzag en de stadswallen passeerde nabij de ‘blauwe toren’. Tot in de jaren zestig speelde het stadsbestuur met het idee om heel deze zone om te vormen tot een brede autobaan, die samen met de leien een rechtstreekse verbinding moest vormen tussen de Meir en de Ring. Gelukkig zijn de inzichten sindsdien grondig gewijzigd.

Oude Vaert
De appartementen langs het Blauwtorenplein bieden zicht op de schouwburg en, op zaterdag, op de Vogelenmarkt.

Buurt heropwaarderen
“De recente stadsbesturen willen het Blauwtorenplein herwaarderen als woonbuurt. Wij speelden hierop in door een gebouw met een hoge afwerkingskwaliteit en een fijne detaillering te ontwikkelen, dat zich naadloos integreert in de schaal en het gabarit van de buurt”, vertelt Mies Willemsen, verkoopsverantwoordelijke bij DCA. “Dit impliceerde onder meer dat we langs de kant van het plein zeven (bovengrondse) niveaus hoog konden bouwen en langs zijstraat Tabakvest vijf niveaus.”

Momenteel wordt enkele honderden meters verderop het Operaplein volledig heraangelegd. Na de afronding van die werken zal het doorgaand verkeer grotendeels van de leien verdwijnen en kunnen ze hun historische functie van mondaine boulevard weer opnemen. Vastgoedmakelaars merken nu al dat vooruitziende Antwerpenaren deze evolutie zien aankomen en investeren in appartementen in de brede omgeving, omdat ze op termijn een forse meerwaarde verwachten.

Oude Vaert

Bewoners en investeerders
Niels Vanhoof, verantwoordelijke kopersbegeleiding bij DCA, bevestigt dit beeld. “De appartementen van de Oude Vaert waren binnen een periode van enkele maanden uitverkocht. Mensen die van plan waren om er zelf te komen wonen waren vooral geïnteresseerd in de appartementen met zicht op het levendige plein. Die beschikken overigens stuk voor stuk over een inpandig terras. Investeerders-verhuurders kozen eerder voor de appartementen langs de rustige en smallere Tabakvest. De meeste woongelegenheden langs deze kant hebben een uitpandig, zuidgericht terras.”
De appartementen van 49 tot 121 m² tellen één, twee of drie slaapkamers. Het afwerkingsbudget voor de standaardafwerking lag vrij hoog en dekte onder meer de volledige bevloering en keuken- en badkamerinrichting. Via de door DCA aangeboden kopersbegeleiding konden de kopers die afwerking individualiseren en al dan niet voor een hoger budget opteren. De ondergrondse parking is uitgerust met een ruime fietsenstalling annex afzonderlijke fietsenlift.

Delicate werken
De historische en delicate ligging in het hartje van de oude stad vergde de nodige omzichtigheid, zowel tijdens de sloop- en graafwerken als tijdens de eigenlijke bouwwerken. “We voorkwamen stofontwikkeling in de buurt door het inzetten van waterverneveling”, blikt bouwplaatsleider Rob Heye terug. “Tijdens het uitgraven van de kelder werkten we nauw samen met de Antwerpse stadsarcheologen, die onder meer een waterput uit de zestiende eeuw blootlegden. Door de beperkte omvang van de bouwplaats moesten we de aanvoer van bouwmaterialen en materieel erg scherp timen om de buurt geen overlast te bezorgen.”

Oude Vaert
Het afwerkingsbudget voor de standaardafwerking lag vrij hoog en dekte onder meer de volledige bevloering en keuken- en badkamerinrichting. Via de door DCA aangeboden kopersbegeleiding konden de kopers die afwerking individualiseren en al dan niet voor een hoger budget opteren.


Technische Fiche 

Bouwheer DCA Woonprojecten (Beerse)
Architect Philip Mortelmans, m²-architecten (Antwerpen)
Hoofdaannemer DCA (Beerse)

Tekst | Koen Mortelmans      Beeld | DCA


Over DCA
DCA is een Vlaams bouwbedrijf met een intussen bijna vijftigjarige geschiedenis (opgericht in 1969). Momenteel telt het bijna vierhonderd medewerkers. DCA profileert zich vooral als aannemer van bouw- en infrastructuurwerken, zowel in de openbare sector als voor privéopdrachtgevers. “Wij bouwen onder meer scholen, ziekenhuizen en sportcentra, maar ook assistentiewoningen en privéwoningen”, aldus Luc Neefs, hoofd development, design & build.

“Naast werken voor derden realiseren wij ook eigen woonprojecten. Daarbij treedt DCA niet alleen op als aannemer, maar staat het als ontwikkelaar ook in voor de hele realisatie van deze projecten. Dit omvat de aankoop van de nodige gronden, het aanstellen van een ontwerpteam, de uitwerking van het concept, de uitvoering van de bouwwerken, de commercialisering, de verkoop en de oplevering aan de kopers. Tot slot verzorgen we ook de (eventuele) nazorg.”