Geostrips: is kunststof beter dan staal?

Sinds de norm ‘EN ISO 10318 Terminology’ van toepassing is, bestaat er geen twijfel meer over wat ‘Geostrip’ betekent. Afgekort als GST is het een strook van ten hoogste 200mm breed, gemaakt uit een polymeer en toegepast in de burgerlijke bouwkunde, in contact met grond. 

De Paraweb-geostrips van Texion zijn gemaakt van bundels polyestergarens, omhuld met een polyethyleencoating. De technologie komt uit de auto­bandenindustrie, waar polyestergarens worden toegepast in het karkas van radiaalbanden. De geostrips zijn kwaliteitsproducten: het zero-defectprincipe van de bandenindustrie geldt meteen ook voor de vezels van de geostrips. Tijdens het productieproces doet men er alles aan om elke fout in het eindproduct te voorkomen. De vezels worden in parallelle bundels gelegd en ingebed in een laag polyethyleen. Deze afscherming voorkomt mechanische of chemische beschadiging van de vezels. Naast de zeer hoge sterkte bieden de geostrips uit polyester een hoge E-modulus en uitstekende kruipeigenschappen, een gedroomde combinatie voor het wapenen van grond.

Geostrips betonnen wand

Gewapende grond
Het principe van het wapenen van grond werd op een wetenschappelijke onderbouwde wijze in de praktijk gebracht door de Franse ingenieur Henri Vidal en beschermd door zijn octrooi, gedeponeerd in 1963. Sindsdien heeft het wapenen van grond met stalen strips een hoge vlucht genomen. Later werd het berekeningsprincipe uitgebreid naar geogrids en geotextielen in kunststof, waardoor het aantal toepassingen exponentieel steeg. Anders dan bij een gewichtsmuur, waar de stabiliteit voortvloeit uit het eigen gewicht van de kering, doet gewapende grond een beroep op de interne wrijving van de aanvulling, overgedragen naar de typische wapeningsstroken.

Geostrips en U-ankers

Beschouwd als onvervormbaar
Volgens de BS 8006-210, een veelgebruikte ontwerprichtlijn, wordt een grondwapening als onvervormbaar beschouwd als de verlenging bij de ontwerpbelasting kleiner is dan 1%. De vervorming bij de breuk van Paraweb-geostrips bedraagt ongeveer 12%, maar door de vele veiligheidsfacturen en de optredende voorspanning bij de de uitvoering mag men deze bij werkbelasting beschouwen als < 1%. Bovendien treedt deze kleine vervorming in lengterichting enkel op in de zones die onder spanning komen te staan, niet over de gehele lengte van de wapening. Geostrips uit polyester kunnen dus wedijveren met stalen strips, zowel wat sterkte als stijfheid betreft. Van corrosie is bij kunststof geen sprake, wat alvast een zorg minder is.

Geostips doorsnede

Verticale wanden met betonnen panelen
Texions MacRes-systeem is een totaaloplossing, bestaande uit verticaal geplaatste betonnen panelen, verankerd aan geostrips. De prefab panelen van 1,5 m x 1,5 m worden aangeleverd met ingestorte verankeringsringen. Door deze ringen weeft de aannemer de Paraweb-geostrips. Deze worden naar achteren getrokken en vastgezet met eenvoudige virtuele U-ankers – met de nadruk op ‘virtueel’ omdat deze verankering niet in rekening wordt gebracht bij de stabiliteit en dus louter als een uitvoeringsmethode te beschouwen is. De echte verankering gebeurt door de wrijving die ontstaat tussen de grond en de kunststof banden. Er komt weinig druk op de betonnen panelen terecht omdat de inwendige wrijving van het massief inmiddels zo groot is geworden dat het bijna op zichzelf blijft staan.

De combinatie van betonnen panelen en kunststof geostrips laat in beperkte mate zettingen toe en is goed bestand tegen seismische schokken. Hier speelt nog een voordeel van kunststof ten opzichte van staal: door de bijkomende toelaatbare rek, die niet wordt benut vanwege de hoge veiligheidsfactoren, kan de kunststof bij een impact elastisch vervormen en dus energie opnemen. Bij de bouw van MacRes-wanden biedt Texion technische ondersteuning in de ontwerp- en uitvoeringsfase. Steven De Maesschalck van Texion geeft meteen een primeur: na vijf referenties in België met verticale wanden, staan de eerste wanden met een helling van 75° klaar voor uitvoering. Bovendien zijn de architectonische betonpanelen in kwestie zwart en hebben ze een basaltstructuur.

Texion MacRes-panelen

Geostrips rollen

Tekst en beeld: Texion