Herbestemming oude zagerij resulteert in optimaal wooncomfort

Aan de Waterkluiskaai in Sint-Amandsberg pronken sinds 2015 vijf blokken van het woonproject ‘Waterfront’. Zeker in blokken IV en V komt het concept van toekomstgericht wonen tot uiting. De vijftig appartementen zijn energiezuinig en ingeplant in een groene, rustgevende omgeving. In combinatie met een strakke, hedendaagse architectuur en kwalitatieve afwerking zorgt dit voor een optimaal wooncomfort op fietsafstand van hartje Gent.

De verkaveling Waterkluiskaai situeert zich op de site van een voormalige zagerij die een tiental jaar geleden werd afgebroken. Hierbij werden de gronden volledig gesaneerd. Er waren vijf loten voorzien, waarvan IV en V in 2015 zijn opgeleverd. Het betreft een nieuwbouwproject dat twee  blokken omvat, telkens met drie bouwlagen en een dakvolume. Dit resulteerde in vijftig appartementen die bovendien elk over een overdekte carport beschikken.

Sterke nuances
In tegenstelling tot fase I, II en III, die een eerder getuigen van een klassieke bouwstijl, zette architect Caan voor ‘Waterfront IV en V’ bewust in op hedendaagse architectuur. “Het was de bedoeling om een boeiende mix van gebouwen te creëren”, vertelt architect Roel Cocquyt. “De grootste verschillen schuilen in het materiaalgebruik en de horizontaliteit van het totale complex. Unit vier en vijf zijn visueel gekoppeld door eenzelfde architectuur, met als resultaat dat de vijftig appartementen een straatgevel aan de Waterkluiskaai hebben gekregen. Het basisvolume – met een diepte van twaalf meter – is als één geheel uitgewerkt. Hierbij hebben we handvormbaksteen met sterke nuances gecombineerd met langwerpige raamgehelen. Ook dat benadrukt de horizontaliteit van het pand. Alleen werden er eveneens individuele kleinschalige ramen gekoppeld aan de grotere gehelen op schaal van het volume. Langs de voorzijde is dit concept aangevuld met uitkragende en inspringende terrassen. De gekoppelde ramen worden verder versterkt via de toepassing van zwarte raamprofielen en door het geheel af te lijnen met een witte afwerking van de raamneggen.”

Interessant ontwerp van dakvolume
Het dakvolume is grotendeels teruggetrokken en afgewerkt met witte raamprofielen en crepi. Zodoende ontstaat een hedendaagse interpretatie van een ‘hellend dak’. Roel Cocquyt: “We voorzagen extra accenten aan de hand van verspringingen in het dakvolume. Op sommige plaatsen zijn ze als een erker in het gevelvlak getrokken. In functie van de architectuur is er dan ook voor geopteerd om deze dakaccenten en bakstenen vlakken gesloten te houden. De liften en de trap zijn overigens zo gepositioneerd dat ze nergens zichtbaar zijn in het gevelvlak van het gebouw. Tot slot hebben we op het gelijkvloers een uitbouw met een diepte van drie meter voorzien. Op de hoeken is deze echter teruggetrokken, waardoor het hoofdvolume zijn volledige elegantie behoudt. Vandaar dat we dit deel in witte crepi hebben laten uitvoeren, wat resulteert in een mooi contrast met de baksteenarchitectuur. Een verticaal ritme van smalle en brede ramen typeert de sfeer van deze gelijkvloerse uitbouwen.”

Bouwtechnische vraagstukken opgelost
De realisatie van ‘Waterfront IV en V’ en de oplevering aan de verschillende appartementeigenaars werd verzorgd door Bouwbedrijf Furnibo. “De grond-, funderings-, beton- en metselwerken zijn uitgevoerd door onze eigen mensen. De rest hebben we in handen van bekwame onderaannemers gegeven”, vertelt projectleider Simon Nijs. “Bouwtechnisch gezien waren vooral de terrassen een uitdaging, en dan meer bepaald de afwisseling tussen uitkragende prefabelementen en inpandige zones. Het bleek geen evidentie te zijn om de uitkragende prefabelementen stabiliteitstechnisch te verankeren. Door het opgelegde niveau en de balkdoorsnedes lukte de verankering in eerste instantie zelfs helemaal niet. Na bijkomende studies en het aftoetsen van alle mogelijke pistes zijn we uiteindelijk toch tot een oplossing gekomen die aan de voorwaarden voldeed en de architectuur niet beïnvloedde.”

Nog meer bouwtechnische vraagstukken
De waterafvoer werd ingestort bij de productie van de balkons, om de elementen vervolgens tijdens de montage aan elkaar te koppelen. Ook de inpandige zones waren een huzarenklus: de verschillende parameters – opbouw, afwerking, helling ten behoeve van de waterafvoer, isolatiediktes, verankeringsblokken in functie van de prefabelementen … – dienden immers allemaal een gepast antwoord te krijgen. Simon Nijs: “Waterfront V zorgde met zijn gebogen voorgevel bovendien voor een extra uitdaging. De prefab terrassen en betonbalken, dragende buitenmuren, buitenschrijnwerk en omkaderingen, het gevelmetselwerk …: alles moest op dit concept afgestemd worden. Er is heel wat denkwerk aan te pas gekomen, maar uiteindelijk hebben we voor al deze bouwtechnische vraagstukken een passend antwoord gevonden. Het resultaat is een interessant en speels ogend gebouwencomplex met het kenmerkende accent van terrassen die stuk voor stuk verschillen qua lengte en breedte.”


Participanten aan het woord

Enjoy Concrete – Terrassen
Een mooi accent in de Waterfront-gebouwen zijn de strakke, lichtgrijze terrassen in glad beton, die geleverd werden door Enjoy Concrete uit Veurne. “Glad beton is het ideale materiaal om een gevel tot rust te brengen en een natuurlijke, duurzame uitstraling te verkrijgen”, vertelt zaakvoerder Bernard Joye. “Bij een dergelijke prachtig strakke architectuur is echter ook het ‘oplijnen’ van de gevel cruciaal. Wat er in eerste instantie een voor de hand liggende puzzel uitziet, is onderhuids toch een complexe dialoog tussen techniek en esthetica. In dit project werd er bewust voor gekozen om de terrassen te monteren na het opstorten van de vloerplaten. Door de toepassing van OU-korven was dit perfect mogelijk. In elk geval zijn we erg trots op het resultaat. Voorts willen we graag onderstrepen dat we naast mooi beton ook een totaalpakket aanleveren.”


Roofworkx – Dakafdichting
De realisatie van de ruim 2.000 m² dakafdichting van Waterfront is van de hand van Roofworkx uit Kuurne. Het bedrijf specialiseert zich al zeven jaar in dit soort opdrachten voor zowel grote als particuliere gebouwen. “Met onze vijftien medewerkers zijn we net iets groter dan de gewone dakdichtingsfirma’s”, vertelt zaakvoerder Karl De Preter. “Dit biedt ons een grotere flexibiliteit, waardoor we ook erg omvangrijke opdrachten aankunnen en meer service kunnen bieden. Daarnaast staan we bekend voor de goede opvolging van onze werven, wat toch wel noodzakelijk is in onze branche. Tot slot zorgen we altijd voor een perfecte uitvoering volgens de voorschriften van het WTCB en doen we er echt alles aan om de gestelde deadline te halen. Ook in Waterfront zijn we tijdig en met glas in onze missie geslaagd. Dankzij een grondige voorbereiding en goede afspraken met de klant is deze werf eigenlijk probleemloos verlopen.”


Technische Fiche 

Bouwheer Furnibo (Veurne)
Projectontwikkelaar Immogra (Gent)
Architect Caan architecten (Gent)
Hoofdaannemer Furnibo (Veurne)

Tekst | Els Jonckheere      Beeld | Caan / Furnibo