Nieuw Drongenplein sluit Leie in de armen

Het Drongenplein en de Oude Abdijstraat in Drongen, deelgemeente van Gent, krijgen een stevige facelift. Onder andere zitgelegenheden, terrassen, fiets- en wandelpaden, veel groen, een speelterrein voor kinderen en een sterkere band met de Leie moeten het verouderde plein en de rest van de site opwaarderen. De werken bevinden zich momenteel in een derde fase en de volledige oplevering staat gepland vóór de verkiezingen in oktober.

In november 2017 werd de langverwachte heraanleg van het Drongenplein en de Oude Abdijstraat aangevat. Studiebureau Sweco werd ingeschakeld en voor de afbraakwerken, het nieuwe rioleringsstelsel en de heraanleg van plein, park en straten deden bouwheer Stad Gent en watermaatschappij FARYS beroep op NV Aswebo  “Alle omliggende woningen worden aangesloten op een gescheiden rioleringsstelsel”, aldus projectleider Koenraad Vanhaverbeke van NV Aswebo. “Dat zijn de eerste werken na het gefaseerd opbreken van de site. Het regenwater wordt opgevangen en naar de oude Leiearm geleid, het afvalwater wordt afgevoerd naar een waterzuiveringsstation.”

Vlonder
De heraanleg van het Drongenplein en de aansluitende Oude Abdijstraat is een totaalproject met veel facetten. Van rijwegen, parkeerplaatsen, een speelplein en voet- en wandelpaden tot een houten vlonder, trappenconstructie en kunstmatige zijoever die de nauwe relatie met de Leie nieuw leven moet inblazen. Koenraad Vanhaverbeke: “De trappenconstructie bevindt zich naast de gerenoveerde Pontbrug en komt uit op een houten vlonder aan de oever van de oude Leiearm. Daar kunnen de mensen naar beneden wandelen en aan de houten vlonder eventueel een bootje nemen, of tijdens warme dagen genieten van de nabijheid van de Leie.”  De vlonder zelf is gefundeerd op houten palen in de oever. Het hout leunt aan tegen blauwe natuursteen, gemonteerd op een betonnen kesp die gefundeerd is op damplanken. De trappen bestaan uit grijze platines en de treden uit blauwe natuursteen. Aan de andere kant van de Pontbrug komt een speelterrein voor kinderen en een uitkijkpunt in hout. “Op die plaats ligt momenteel nog een tijdelijke brug van het leger die wij in een laatste fase samen met het leger afbreken om vervolgens de speeltuin aan te leggen”, aldus Koenraad Vanhaverbeke.

Drongenplein
Aan de oever van de oude Leiearm komen een trappenconstructie en een houten vlonder

Borduur in cortenstaal
Op de site worden ook heel wat wandelpaden, eveneens in grijze platines, geïntegreerd. Voor de stoeprand van die paden werd niet gekozen voor het traditionele beton, maar voor het esthetisch interessante cortenstaal. De wegen rond het Drongenplein bestaan grotendeels uit uitgewassen esthetisch beton, met fijne witte en zwarte granulaten. De parkeervakken legt Aswebo aan in recuperatiekasseien. “De site krijgt een nieuwe moderne look met authentieke materialen”, benadrukt Vanhaverbeke de troeven van het project. “Daarnaast zullen zeker ook de speelzone voor de kinderen, het opgewaardeerde plein en het aanrakingspunt met de Leie voor een grote meerwaarde zorgen. De architectuur van de oude abdij en de kerk worden d.m.v. nieuwe accentverlichting in de verf gezet. Het aantal parkeerplaatsen wordt voor 85 procent behouden, weliswaar op andere locaties. Het plein maken we parkeervrij.”

Drongenplein
De gerenoveerde site kreeg een gescheiden rioleringsstelsel.

Geklasseerde bomen
Naast de voordelen liggen er ook een aantal stevige uitdagingen op tafel. Zo moest omwille van een historisch kerkhof de zone achter en rond de kerk onder archeologische begeleiding afgegraven worden en zijn de bomen op het plein geklasseerd. Noch takken, noch wortels mogen dus beschadigd worden. Daarom moet er tijdens bepaalde werken een ‘certified treeworker’ aanwezig zijn. Vanhaverbeke: “Die wordt door ons aangesteld, houdt toezicht op de werken en beslist of iets kan of niet. Voor ons is dit een belangrijk aandachtspunt omdat het eerder zeldzaam is en omdat we borg staan voor de bomen. Ook de geklasseerde abdij is drukbezocht en dat is niet evident gezien de werken op het aansluitende plein. Links van het plein staat een oorlogsmonument dat in ere wordt hersteld, met twee zitbanken. Die plek is de enige toegang tot de oude abdij en dat vraagt dus de nodige flexibiliteit.” 

Verkiezingen
Vandaag zit het project in een derde fase. De 350 meter lange rijweg van de Oude Abdijstraat tot aan het kruispunt wordt heraangelegd met een gescheiden rioleringsstelsel, parkeerstroken in kasseien, voetpaden in platines en een fietssuggestiestrook in beton. “Deze werken worden samen met de werken rond het monument uitgevoerd. Het eigenlijke plein met de bomen wordt na het bouwverlof aangepakt. Tegen de verkiezingen in oktober zouden de werken afgerond moeten zijn en zonder tegenslagen moet dat haalbaar zijn”, besluit Vanhaverbeke.

Tekst | Niels Rouvrois  Beeld | NV Aswebo