Nieuwe naam dekt nieuwe lading services

Onder de nieuwe naam MetiFix ontpopt EPB Lipa zich als een partner die verder gaat dan enkel maar EPB-verslaggeving en blowerdoortesten. Vanaf volgend jaar kan je er namelijk nog sneller terecht voor luchtdichtheidstesten en tal van andere meet- en keuringsprocessen. Op die manier krijgt de bouwwereld één aanspreekpunt voor alle metingen in een gebouw. 

Sinds 2009 heeft EPB Lipa een stevige reputatie opgebouwd op het vlak van EPB-verslaggeving. “Het feit dat we ook de nodige expertise bezitten om tijdens de werken te adviseren en te controleren of de gebruikte materialen en technieken stroken met de initiële berekeningen, is de pijler van dit succes”, vertelt zaakvoerder Patrick Brants. 

Snelle uitbreiding dienstenpakket
“Van meet af aan hebben we ook blowerdoortesten aangeboden om de aanwezigheid van luchtlekken, koudebruggen, warmteverliezen of vochtproblemen te detecteren. Al kwam daar infrarood thermografie bij, waardoor we ook verliezen in verwarmingsinstallaties en koelcellen konden bepalen. In combinatie met de service van veiligheidscoördinator en energie-audits zorgde dit alles voor een gestage groei van de firma, maar ook het besef dat we onze klanten nog met veel meer ten dienste zouden kunnen zijn. Vandaar dat we dit jaar hebben beslist om onze activiteit verder uit te breiden.”

EPB Lipa
Dat EPB Lipa ook blowerdoortesten aanbiedt, heeft flink tot het succes van de onderneming bijgedragen.

Inzetten op groeidomeinen
Hoewel EPB-verslaggeving nog steeds een belangrijke pijler van de onderneming blijft, wil het management toch het accent eerder op de nieuwe diensten verleggen. Om dit te benadrukken, werd zopas de bijkomende handelsbenaming Metifix geactiveerd. “Deze naam dekt veel beter de lading van onze kennis en kunde, en beklemtoont de domeinen waarin we verder willen groeien”, vertelt Patrick Brants. “Momenteel zijn we ons team aan het uitbreiden met dynamische medewerkers. We willen nog andersoortige metingen aanbieden, zoals luchtdichtheidsmetingen van ventilatiekanalen. En vanaf 2019 kan je bovendien bij ons terecht voor keuringen van rioleringen en drinkwater, zowel voor de residentiële als niet-residentiële markt.”

Tekst | Els Jonckheere  Beeld | EPB Lipa via JAISJA