Paalfunderingen op moeilijke ondergrond

De samenstelling van de ondergrond is van cruciaal belang bij de voorbereiding van een nieuwbouw. Bij IVC in Avelgem was dat gezien de moerasgrond nog meer het geval. Mede daardoor was dit project extra uitdagend voor De Waal Solid Foundations, dat instond voor de paalfunderingen.

De Waal Solid Foundations was bij IVC niet aan zijn proefstuk toe: de onderneming werkte in het verleden al verschillende keren voor de aanbieder van vloerbekledingen, maar dat ging steevast om kleinere projecten. Dit keer plaatste De Waal voor de nieuwbouw in Avelgem liefst 2586 dubbel grondverdringende schroefpalen van 18 meter en 194 trillingsarme kokerpalen. 

Drie machines
“De voornaamste uitdagingen waren de krappe planning en de moeilijke ondergrond”, herinnert CEO Olivier Rens zich. “Om de planning te halen, hebben we drie machines ingezet voor de plaatsing van de schroefpalen. De funderingswerken zijn uiteindelijk uitgevoerd in zestig werkdagen, perfect binnen de afgesproken termijn. Vermits de palen allemaal aangezet werden in de tertiaire lagen, dienden we op sommige plaatsen zandlagen met een erg hoge weerstand te doorboren. Dankzij de inzet van onze krachtige machines lukte dit wonderwel.” De kokerpalen zijn in een latere fase geplaatst, maar ook daarvoor was de planning zeer strikt.

Opdeling in zones
De Waal Solid Foundations ging op een uiterst doordachte manier te werk. “De werf werd onderverdeeld in verschillende zones, zodat de machines ver genoeg van elkaar stonden om op een veilige manier te kunnen werken. Elke zone werd door één machine uitgevoerd en afgewerkt vooraleer we een andere zone aansneden. Het terrein was over de volledige oppervlakte aangevuld met steenpuin, zodat de machines konden opereren op een stabiele ondergrond. Dat was bevorderlijk voor de veiligheid en het rendement. We zijn alleszins zeer blij met de goede samenwerking met de bouwheer en het studiebureau, en fier dat we hebben kunnen bijdragen aan de stevige fundering van deze nieuwe productiehal.”

Tekst De Waal Solid Foundations en Bart Vancauwenberghe     |    Beeld De Waal Solid Foundations
Uitgelichte afbeelding: 
Voor de plaatsing van de schroefpalen zette De Waal Solid Foundations drie machines in.