“Het renoveren van een appartementsgebouw hoeft geen last of zorg te zijn”

Vaak gaat aan de renovatie van een appartementsgebouw een lang beslissingstraject vooraf. Een heterogene groep bewoners moet op dezelfde lijn zitten. Ook het financieel plaatje moet kloppen en haalbaar zijn voor iedereen. Dé uitdaging blijkt bovendien nog steeds het overtuigen van de eigenaars van het nut van een renovatie. 

Renocom is een businessmodel dat, onder de vleugels van Group Renotec, een antwoord biedt op alle uitdagingen die gepaard gaan met de renovatie van een appartementsgebouw. “Het gaat er ons in eerste instantie vooral om hoe we mensen in dat beslissingstraject kunnen overtuigen dat renovatie geen zorg of last hoeft te zijn”, vertelt Bart Frijters, directeur terras- en gevelrenovatie. “Daarom hebben we verschillende actoren bevraagd: syndici, bewoners én ploegbazen. Met als belangrijkste uitgangspunt: waar zien jullie vandaag problemen en waarom wordt de uiteindelijke beslissing tot renovatie uitgesteld of blijft ze volledig achterwege?”

Bezorgdheden
Dat onderzoek leverde een interessante lijst bezorgdheden op, waar Renocom maximaal op inspeelt. “We kwamen al snel tot de vaststelling dat het belangrijk is om als aannemer zo vroeg mogelijk bij het traject betrokken te worden. Dan kan je zo veel mogelijk rekening houden met de vragen en wensen van de eigenaars”, licht Bart Frijters toe. “Aansluitend speelt ook de prijs een grote rol. Vaak weet je bij renovaties wel waar je begint, maar niet hoe het prijskaartje er uiteindelijk zal uitzien. Op basis van vooronderzoeken die wij uitvoeren en de informatie die we winnen uit deze onderzoeken, kunnen we een forfaitaire prijs per appartement berekenen, waardoor de kost onder controle blijft. Voorts bleken nogal wat eigenaars zich zorgen te maken over de meest recente energetische normen en de eventuele (financiële) weerslag als hun appartement niet aan die belangrijke normen zouden voldoen.”

Eén aanspreekpunt
Een aantal andere bezorgdheden hadden betrekking op het verschil in financiële draagkracht van iedere bewoner in het gebouw. “Dat kunnen we echter redelijk goed opvangen doordat we voor iedere eigenaar een specifiek financieel plan uitwerken”, countert Bart Frijters. “We vertrekken daarbij van de totaalprijs en berekenen per eigenaar de exacte kost op basis van zijn aandeel in het gebouw. Indien gewenst stellen we een afbetalingsplan op, waarvan de termijn kan oplopen tot tien jaar. Bovendien voorzien we in ons financieel model eveneens een verzekering tegen wanbetaling van mede-eigenaars. We maken het voor de eigenaars ook heel comfortabel door ervoor te zorgen dat er voor alle werken slechts één aanspreekpunt is. Dat vereenvoudigt de communicatie enorm.”

Hefboom
Tot slot bleek dat eigenaars zelden overgaan tot renovatie vanwege de impact op het energieverbruik of ethische overwegingen. Bart Frijters: “We merken dat het hierbij vooral subsidies zijn die van doorslaggevend belang kunnen zijn. Desondanks blijft energetisch renoveren hoe dan ook een moeilijke discussie in een appartementsgebouw omdat niet iedereen er altijd evenveel baat bij heeft. De renovatie van appartementen is nog steeds niet goed op dreef. Zowel aannemers als overheden zoeken naar een geschikte hefboom om ze op gang te trekken”.

Intakegesprek
In concreto start Renocom steevast met een intakegesprek met de syndicus en de raad van bestuur van een gebouw. “Er moet sowieso voldoende draagkracht zijn voor een renovatie, anders is ze niet haalbaar”, weet Bart Frijters. “Tijdens dat eerste gesprek komt het erop aan om goed te luisteren naar de syndicus en de eigenaars. Wat verwachten ze van de renovatie? Waar moeten de accenten liggen? Wij streven altijd naar een totaalrenovatie met de beste oplossingen. We vermijden halfslachtige oplossingen waar we niet achter staan. Op basis van dat intakegesprek maken we een gedetailleerde raming van de kosten, inclusief studiekosten. Wanneer we de effectieve renovatie mogen uitvoeren, bepalen we voor iedere bewoner een forfaitaire prijs.” Calculatie, onderzoeken en metingen uitvoeren: het gaat allemaal behoorlijk snel. “De moeilijkheid ligt meestal in het overtuigen van de mensen. Het is niet altijd even eenvoudig om ze het nut van de renovatie laten inzien. Vaak is de meerwaarde die hun appartement achteraf zal hebben het doorslaggevende argument.”


Renocom
Renocom maakt deel uit van Group Renotec. “Wanneer het aankomt op gespecialiseerde werken in en rond gebouwen, bouwconstructies en monumenten, gaan we geen enkele uitdaging uit de weg”, aldus Bart Frijters. “We proberen zo veel mogelijk kennis inzake onze nicheactiviteiten in eigen huis te houden en investeren dan ook resoluut in de verdere uitbouw van onze knowhow.”

Tekst | Dave Cuypers       Beeld | Renocom