disclaimer

Deze website is een product van Louwers Mediagroep B.V.B.A. Louwers Mediagroep B.V.B.A. accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden door, of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail aan de redactie (zie contactgegevens van de site). Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Deze website bevat links naar websites van derden en Louwers Mediagroep B.V.B.A. ook is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Auteursrecht
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Louwers Mediagroep B.V.B.A. is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal blijven te allen tijde voorbehouden aan Louwers Mediagroep B.V.B.A. Voor gebruik dient u schriftelijk toestemming te hebben van Louwers Mediagroep B.V.B.A. Dit kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail (zie contactgegevens van de site).

Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door Louwers Mediagroep B.V.B.A. is verstrekt, wordt verwezen naar de algemene voorwaarden van Louwers Mediagroep B.V.B.A. die op deze site van toepassing zijn.

Voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Louwers Mediagroep B.V.B.A. wordt ook verwezen naar de algemene voorwaarden van Louwers Mediagroep B.V.B.A. die op deze site van toepassing zijn.

© Louwers Mediagroep B.V.B.A.