De Pen | Peggy Totté, projectleider collectief bouwen en wonen, Architectuurwijzer

Sinds de goedkeuring van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) in 1997, streven we naar kwalitatieve verdichting van wonen in onze steden en dorpskernen. Mijn voorgangers in deze rubriek hebben deze strategie al meermaals aangehaald.

Lees meer »