Take Off | Gent

Architecturale druppels sieren The Loop

Het bruist van activiteit in The Loop aan Flanders Expo in Gent. Intussen zijn al flink wat panden in gebruik genomen, wat een fijne dynamiek teweegbrengt. Tegelijkertijd wordt er volop gewerkt aan de vele andere gebouwen die als paddenstoelen uit de grond schieten. Onlangs werd opnieuw een prachtig kantoorcomplex opgeleverd: de tweede ‘Druppel’ die samen met zijn evenbeeld dé blikvanger vormt van Veld 01 in ‘Take Off’.

Take off Gent
De tweede ‘Druppel’ vormt een eenheid met het pand dat ernaast staat, want beide gebouwen hebben dezelfde vorm en gevelopbouw.

Voor wie het nog niet wist: het gebied rond Flanders Expo wordt getransformeerd in een buurt met plaats voor wonen, groen, winkels, vrije tijd en kantoren. Een onderdeel van dit ambitieuze project is de ontwikkeling ‘Take Off’, die als doelstelling heeft om een terrein van 13,6 hectare tussen de E40 en de R4 om te toveren in een toekomstgerichte werk- en woonplaats. Veld 01 aan de Amelia Earhartlaan is sinds kort compleet dankzij de bouw van de tweede ‘Druppel’, een kantorencomplex van 3.360 m² met vier bouwlagen. Het vormt een eenheid met het naburige pand, want beide gebouwen hebben dezelfde vorm en gevelopbouw. Samen delen ze ook een ondergrondse parking van 2.820 m². Bart Uyttersprot, Head of Office Development van Mentres: “Veld 01 is intussen het tweede gebied binnen het Take Off Office Park dat integraal is afgewerkt. We zijn erg tevreden dat opnieuw zowel grote internationale spelers als kleine gevestigde waarden voor onze site hebben gekozen.”

Take off Gent

In harmonie met de natuur
De twee ‘Druppels’ richten zich naar de verkeerswisselaar tussen de R4 en de Pégoudlaan. “Bij de inrichting van Veld 01 stond een integratie van de gebouwen in de groene omgeving centraal, samen met de vertaling van de beweging die de wegen errond uitlokken”, legt architect Tijl Stieperaere uit. “Het aanpalende Elzenbroekbos werd integraal behouden, en de rest van het terrein is geherprofileerd tot duinlandschap. Door de gebouwen op te tillen, is de impact van de parkings op de ondergrond beperkt en is de infiltratiecapaciteit van het terrein vergroot. Regenwater wordt gebufferd via droge grachten lang het Elzenbroekbos. Daarnaast hebben we bewust voor een organisch ontwerp en een dito inplanting gekozen. De kantorencomplexen zijn volledig in harmonie met het natuurlijke karakter van de omgeving en zijn geënt op de glooiing van de flankerende weginfrastructuur.”

Take off Gent

Speciale vorm
Bontinck Architecture and Engineering stond in voor het architecturale ontwerp van de twee kantorencomplexen, die effectief de vorm van een druppel hebben. Met als resultaat dat ze uitsluitend ronde vlakken bevatten. “De golvende beweging van de gevel zorgt voor een dynamisch karakter”, legt architect Tijl Stieperaere uit. “Dit wordt versterkt door een subtiele afwisseling tussen open en gesloten gevelvlakken. Het uniforme materiaalgebruik en de eenvoud van het lijnenspel zorgen voor een evenwichtig patchwork dat tegelijkertijd rust en progressiviteit uitstraalt.”

Spel van transparant en gekleurd glas

Druppel 2 heeft een betonnen skeletstructuur, wat een vrij plan en dus een grote flexibiliteit toelaat. Bart Uyttersprot: “Het is niet zo evident om in een rond gebouw tot de gewenste indeling te komen. Het vroeg enig ‘out-of-the-box’-denkwerk, maar toch zijn we erin geslaagd om een kantorencomplex neer te poten dat perfect voldoet aan de eisen van de innovatieve bedrijven die er hun intrek nemen.” Er werd geopteerd voor een aluminium gordijngevel omdat deze de organische vorm van het grondplan kon volgen. Tijl Stiepelaere: “De verticaliteit van de profielen wordt versterkt door een extra vin op de afdeklijst. Afhankelijk van de achterliggende functie zijn de verschillende vlakken ingevuld met transparant of gekleurd glas. Achter het gekleurde glas kon een dik isolatiepakket geplaatst worden, terwijl het transparante glas technische eigenschappen heeft die de zonnetoetreding en de opwarming beperken.”

Tekst Els Jonckheere     |    Beeld Bontinck Architecture and Engineering

TECHNISCHE FICHE

Bouwheer Mentres (Erembodegem)
Architect Bontinck Architecture and Engineering (Gent)
Hoofdaannemer(s) Van Tornhaut (Aalter) en Imtech (Brussel)


Participanten aan het woord

J. Hermans & Co – Aluminium vliesgevel
Een gebouw met uitsluitend ronde vormen van een vliesgevel voorzien: het is een opdracht die enkel de beste specialisten tot een goed einde kunnen brengen. Vandaar dat dit bij Druppel 2 gebeurde door J. Hermans & Co uit Tienen, een familiebedrijf dat al in 1971 de stap naar aluminium vliesgevelbouwer zette en dat met de speciale glasgevelsystemen van zusteronderneming Astrawall Benelux over eigen oplossingen beschikt. “Ondertussen zijn we uitgegroeid tot een van de meest toonaangevende constructiebedrijven in de Benelux”, vertelt projectmanager Wim Stroeckx. “Sinds 2007 zijn we in onze regio ook de exclusieve vertegenwoordiger van het revolutionaire Kalwall-systeem.”

J. Hermans & Co plaatste goed 1.750 m² aluminium vliesgevel met geïntegreerde ramen en deuren. Hiervoor maakte het gebruik van Reynaers-producten. Dat J. Hermans & Co deze moeilijke opdracht tot een goed einde kon brengen, heeft veel met de geleverde totaalservice te maken. “Onze eigen studieafdeling heeft elk profiel afzonderlijk uitgetekend om de juiste zaaghoeken te bepalen”, legt Wim Stroeckx uit. “Vervolgens hebben we alles zelf geproduceerd en geïnstalleerd met een eigen team. Bij de plaatsing hebben we voor elk verticaal profiel een referentiepunt uitgezet om zo de beoogde ronde gevels te kunnen realiseren.”


SD Tuinen – Groen- en omgevingsaanlegTake off Gent

SD Tuinen uit Wanzele, dat binnen Take Off eerder al voor de groene toets bij Goldwing en EY zorgde, kreeg bij Druppel 2 opnieuw de kans om zijn kennis en kunde te demonstreren. En het mocht al zijn expertise bovenhalen, want dit project omvatte veel meer dan groenaanleg. “We zijn gestart met het grondverzet voor de aanleg van taluds, de rioleringswerken en de bekabeling van de elektriciteit”, vertelt medezaakvoerder Dimitri Sleeuwagen. “We plaatsten L-profielen, vuilnisbakken en fietsenstallingen. Voorts installeerden we 140 m² waterdoorlatende verharding, driehonderd graskunststofplaten en 680 m² ECCOgravel. Daarnaast zorgden we voor de betegeling van de ingang met Stelconplaten van 200 x 100 x 14. En natuurlijk was er dan nog het groene gedeelte met 1.200 m² grasmengsel en een twintigtal bomen. Kortom: een totaalproject om u tegen te zeggen, waarmee we nogmaals het bewijs leveren dat we ook in de grotere projecten zeker onze plaats verdienen.”

Take off Gent


Reynaers Aluminium – Gevelprofielen
De impressionante gebogen gevels van de Druppel-gebouwen zijn opgebouwd met profielen van Reynaers Aluminium (Duffel). Niet verwonderlijk, aangezien deze fabrikant sinds jaar en dag bekend staat als toonaangevende specialist in het ontwikkelen en in de markt zetten van architecturale oplossingen in aluminium. “Samen met onze partner J. Hermans & Co hebben we ernaar gestreefd om maximaal in te spelen op de architecturale eisen”, vertelt Koen Desmet, Key project manager Belux. “De realisatie van de gefacetteerde gevel vereiste het nodige studiewerk. Vooral de koppeling stijl-regel en de bijhorende T-verbinders bleken een uitdaging. Op vraag van de architecten hebben we ook een T-vormige afdekkap gecreëerd, speciaal op maat van dit project. Maar bij Reynaers Aluminum houden we wel van projecten waarbij we het onderste uit onze creatieve kan moeten halen. Zeker als het eindresultaat een succes is, en dat is het minste wat je van de Druppel-gebouwen kan zeggen.”


Granox – Metaalwerk
Voor al het metaalwerk in Druppel 2 werd een beroep gedaan op de vakkennis van Granox. Deze firma uit Gits is sinds 1997 dan ook dé specialist in de fabricage en plaatsing van (nood)trappen, borstweringen, trapleuningen en andere metalen elementen. “We houden wel van een uitdaging”, vertelt zaakvoerder Ghislain Ramboer. “Welke vorm of toepassing de klant ook vraagt, wij slagen erin om het te maken. Maatwerk is immers een van onze troeven waarmee we ons onderscheiden van de concurrentie. Alles wordt gefabriceerd in onze werkplaats en geïnstalleerd door onze zes plaatsers. Zo zijn we er zeker van dat het beoogde resultaat bereikt wordt.”

Take off Gent

Granox zorgde in Druppel 2 voor de spijltjestrapleuningen en metalen handgrepen in de trapzalen. Alles werd uitgevoerd in staal met een hoogwaardige afwerking (tweelaagse hoogglanzende poederlak). “Dergelijke opdrachten behoren tot ons dagelijks takenpakket”, vertelt Ghislain Ramboer. “Technisch gezien was dit dus een kolfje naar onze hand.

Het grootste obstakel was echter de tijdslimiet. Ons orderboekje is altijd goed gevuld, en de oplevering moest vrij snel gebeuren. Maar we wilden deze goede klant zeker niet in de kou laten staan, dus hebben we alles uit de kast gehaald om de deadline toch te halen. Wat ons effectief gelukt is.”


Gebruiker aan het woord

Bostoen – Toekomstgerichte vestiging met allure
Na de brand in 2011 besloot Bostoen het bedrijventerrein van 11 hectare op termijn uit te bouwen tot een kmo-zone. De kantoren worden regionaal gespreid, met een vestiging in Loppem en sinds eind oktober ook in Gent. Daar nemen de corporate diensten (boekhouding, controlling, IT, legal, sales & marketing en HR) hun intrek in Druppel 2. “We kochten de derde verdieping, die eveneens het hoofdkwartier wordt van ‘regio II’, dat een groot deel van Oost-Vlaanderen beslaat – tot aan de as Antwerpen-Brussel”, vertelt CEO Johan De Vlieger. “Het hele Take Off-project trok al langer onze aandacht vanwege de enorm goede bereikbaarheid. Met Druppel 2 beschikken we over een van de mooiste complexen. Bovendien geniet het gebouw ook nog eens een excellente visibiliteit. De combinatie van de architectuur en de groene omgeving weerspiegelt de waarden van Bostoen: duurzaamheid, no-nonsense, respect (voor mens en natuur) en moed (innovatie, toekomstgerichtheid).”