Toekomstgericht bedrijvenpark in Ninove

Kleine en grote bedrijven in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen een (nieuwe) bedrijfsvestiging aanbieden: dat is de missie van SOLVA, de intercommunale die vooral actief is op het vlak van ruimtelijke ordening en socio-economische expansie. Samen met Stad Ninove is ze nu bezig met de realisatie van een kwaliteitsvol en duurzaam bedrijventerrein. In Doorn Noord staan lokale energieopwekking, ruimtelijke kwaliteit, biodiversiteit, slim delen en samenwerken centraal. 

Tussen de Expresweg Aalst-Ninove (N28/N45) en de Aalstersesteenweg (N405), ter hoogte van het kruispunt ‘De Doorn’ in Ninove, zal zich in de komende jaren een erg interessant project ontplooien. Het nu braakliggende terrein van 23 ha wordt er immers omgetoverd tot een hypermodern bedrijvenpark dat aan 600 tot 1.000 mensen tewerkstelling moet bieden. 

Bart Wallays, directeur van SOLVA: “We willen er een ideale economische uitvalsbasis en optimale werkplek creëren die een meerwaarde biedt voor de buurt en de stad. De krijtlijnen om deze ambitie waar te maken, zijn gezet in het ontwerp dat garant staat voor een kwalitatieve inrichting van het openbaar domein en mede-eigendom, met bijzondere aandacht voor beeldkwaliteit en multimodale bereikbaarheid. Door het nauwkeurig kiezen van verkoopsvoorwaarden zullen ook de bedrijven hun steentje bijdragen, zonder de economische realiteit daarbij uit het oog te verliezen.”

Solva
Doorn Noord situeert zich tussen de Expresweg Aalst-Ninove (N28/N45) en de Aalstersesteenweg (N405), ter hoogte van het kruispunt ‘De Doorn’ in Ninove.

Eigen energieopwekking
Het feit dat Doorn Noord CO2-neutraliteit als prioriteit stelt, is een eerste bewijs dat het een  toekomstgericht bedrijvenpark wordt. “We vragen elk bedrijf om PV-panelen aan de zuidzijde van het dak te plaatsen”, legt Bart Wallays uit. “Verder zullen er onder meer laadpalen voor elektrische wagens komen, zijn er mogelijkheden voor windturbines of een warmtenet met koude-warmteopslag en zullen alle kantoorgedeeltes zich aan de zuidzijde van de gebouwen situeren.” 

Optimale inplanting
Tweede pijler van Doorn Noord is ruimtelijke kwaliteit. Concreet betekent dit een optimale inplanting van elk bedrijf en een hoog bebouwingspercentage. “Resultaat zal meer efficiëntie, licht en lucht op het terrein zijn”, vertelt Bart Wallays. “Verscheidene functies, zoals toonzalen, kantoren en parking worden gegroepeerd en meervoudig ingezet. Kwalitatieve buitenruimtes kunnen zowel voor recreatie, waterbuffering en als stapsteen voor lokale fauna en flora dienen. Zichtlocaties langs de N45 zetten de bedrijfsfuncties extra in de kijker. Samen met een hoogwaardige architectuur en gevelbekleding wordt elke vestiging op Doorn Noord een visitekaartje voor de betreffende ondernemingen.”

Solva
Ondanks de dense bebouwing zal Doorn Noord toch een oase van groen zijn.

Aangename werkomgeving
Ondanks de dense bebouwing zal Doorn Noord toch een oase van groen zijn. “En er wordt een prominente ruimte voor water gecreëerd door de aanleg van een collectieve waterbuffer en waterdoorlatende verharding”, vervolgt Bart Wallays. “Zo ontstaat een recreatieve omgeving waar het aangenaam werken is. Ook het feit dat we slim delen en samenwerken stimuleren, draagt hiertoe bij. Zo behoren initiatieven als een bedrijfsrestaurant, kinderopvang of was- en strijkdiensten tot de mogelijkheden. Er zal eveneens een parkbeheerder zijn die de collectieve functies beheert en onderhoudt.”

Last but not least is er een mobipunt, een knooppunt van verschillende vervoerswijzen op buurtniveau met bus, deelwagens en -fietsen, carpool. Dit moet de werknemers en bezoekers stimuleren om in elke situatie de meest duurzame vervoersmethode te kiezen. “Momenteel is het terrein in verkoop. Wie interesse heeft, mag ons altijd contacteren.”

Tekst | Els Jonckheere   Beeld | Solva