Ventileer (en verwarm) daar waar je leeft

Renson heeft als marktleider en trendsetter inzake ventilatie voor elk project het geschikte systeem in huis. Van mechanische balansventilatie (D – Endura Delta) over het C+-systeem gebaseerd op natuurlijke toevoer van verse lucht en mechanische afvoer via de Healthbox, tot zelfs een combinatie van die mechanische afvoer met recuperatie van de ventilatielucht voor verwarming en sanitair warm water (ventilatiesysteem E+). Vraagsturing is de rode draad doorheen het assortiment.

Het is nu eenmaal onmogelijk om een luchtdichte en goed geïsoleerde woning los te zien van een geschikt ventilatiesysteem. Gecontroleerde en continue basisventilatie – 24/7, niet te verwarren met regelmatig verluchten door tijdelijk een raam te openen – is namelijk de enige efficiënte en veilige oplossing die een perfecte binnenluchtkwaliteit kan garanderen, zonder nare en ongezonde gevolgen als geurtjes, schimmel en vochtplekken op de muur.

Vraagsturing
Aangezien mensen zelf niet in staat zijn om veranderingen in het binnenklimaat of te hoge concentraties CO2, vocht of VOC’s (vluchtige organische stoffen) te detecteren, is het belangrijk dat het ventilatieniveau daar automatisch op afgestemd wordt. Een vraaggestuurd ventilatiesysteem van Renson werkt dan ook op basis van dynamische sensoren die 24 uur per dag het CO2-, vocht- en VOC-niveau in de binnenlucht meten en het ventilatieniveau op een intelligente manier aanpassen, geënt op het leefpatroon en de aanwezigheid van bewoners. Vraagsturing speelt bovendien ook een grote rol in de energie-efficiëntie van een ventilatiesysteem. Er zal namelijk enkel meer geventileerd worden in die ruimtes waar dat nodig is. Dit zorgt voor een besparing van 30 tot 50% op de energierekening in vergelijking met een permanent draaiend (balans)ventilatiesysteem.

Slimme ventilatie-unit
Wie niet wakker wil liggen van ventilatie, zweert bij de toevoer van natuurlijke verse buitenlucht en intelligent wil ventileren per ruimte in huis, opteert het best voor het C+-systeem. Zeker nu er met Healthbox 3.0 een slimme afvoerunit beschikbaar is die op een volautomatische manier voor gezonde lucht in huis zorgt. Deze nieuwe generatie vraaggestuurde ventilatie communiceert actief met zowel de bewoner als de installateur via een bijhorende applicatie en is zo klaar voor alle smart homes.

Op die manier heeft de bewoner voortaan altijd en overal zicht op de luchtkwaliteit in huis en de activiteiten van het ventilatiesysteem. Met extra tips en personalisatiemogelijkheden per kamer stemt de bewoner de ventilatie nog beter af op zijn leefritme. De installateur wint dan weer tijd bij de installatie én de opvolging van het ventilatiesysteem. De Healthbox 3.0 ventilatie-unit is strak ontworpen en amper 20 cm hoog. Daardoor is hij compact in te bouwen en makkelijk weg te werken. Met behulp van klepcollectoren kunnen meer ruimtes (tot maximum elf) geventileerd worden dan de zeven beschikbare aansluitingen op de ventilatie-unit doen vermoeden.


Schematische voorstelling van een E+-systeem, inclusief toepassing van het Smartzone-principe.

Ventilatie én hernieuwbare energie
Het E+-systeem van Renson gaat nog een stap verder en voorziet tevens in hernieuwbare energie. Er is eveneens sprake van natuurlijke toevoer van verse lucht via raamverluchtingen, maar de mechanische afvoerunit is in één toestel (Endura) gecombineerd met een warmtepomp. De warmte uit de afgevoerde, vervuilde ventilatielucht wordt gerecupereerd om – in combinatie met menglucht van buitenaf – te voorzien in sanitair warm water en ruimteverwarming. Een klassieke verwarmingsketel dient als back-up.

Mechanische (balans)ventilatie met appsturing
Naast het nauwgezet opvolgen van onderhoud van de leidingen (elke vijf jaar) en de warmtewisselaar (elk jaar) en het tijdig vervangen van de filters (ieder half jaar), staat of valt een gezond binnenklimaat met een balansventilatiesysteem D met een correcte bediening. Dankzij de appbediening van de Renson Endura Delta is het gelukkig kinderspel om de algemene luchtkwaliteit te monitoren, het ventilatieniveau te programmeren én in te stellen op basis van CO2-detectie en vervuiling in huis. De app meldt bovendien wanneer filters het best vervangen kunnen worden.

Vraaggestuurde projectoplossing
Om het ventilatiedebiet ook in scholen, kantoren, ziekenhuizen of publieke gebouwen zo nauwkeurig mogelijk te kunnen afstemmen op de binnenluchtkwaliteit, is er de Renson Healthconnector. Per ruimte zorgen de sensoren in die decentrale klep voor een continue monitoring van de luchtkwaliteit en regelen ze op basis daarvan het afvoerdebiet van de centrale ventilatie-unit. In plaats van via een extra kanalennetwerk voor toevoer, wordt de verse lucht ook in dit systeem rechtstreeks aangevoerd via raamverluchtingsroosters.


Dankzij klepcollectoren kunnen met de Healthbox 3.0 meer ruimtes geventileerd worden dan de zeven beschikbare aansluitingen op de ventilatie-unit doen vermoeden.

Tekst en beeld | Renson