Vierhonderd lopende projecten bij Facilitair Bedrijf

Na een carrière in aankoopfuncties bij private bedrijven en als facilitair directeur van een zorgcentrum is Frank Geets nu administrateur-generaal van het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid. Het Facilitair Bedrijf ontstond in 2014 uit de fusie van twee agentschappen en ondersteunt op het vlak van vastgoed, e-government en ICT-beheer niet alleen de Vlaamse overheid, maar ook de lokale en provinciale besturen. Met vierhonderd lopende projecten voor 45 miljoen euro is het Facilitair Bedrijf een belangrijke speler in de bouw- en vastgoedsector in Vlaanderen en Brussel. Frank Geets gaf op de algemene vergadering van de Vlaamse Confederatie Bouw toelichting omtrent deze projecten en de eisen die het Facilitair Bedrijf hierbij hanteert.

Het Facilitair Bedrijf beschikt over een globaal budget van circa 200 miljoen euro. Het is niet alleen actief op het vlak van facilitaire dienstverlening, schoonmaak, catering, centrale aankoop, technisch onderhoud en archiefbeheer, maar ook op het vlak van vastgoedbeheer en -beleid. Deze laatste taak slorpt het grootste deel van het budget op.

Tot de projecten van het Facilitair Bedrijf behoort onder meer het nieuw Vlaams Administratief Centrum (VAC) op de Tour & Taxis-site in Brussel. Tegelijk beheert het Facilitair Bedrijf heel wat oudere gebouwen zoals het domein van Alden Biesen. Als dusdanig is het betrokken bij langlopende restauratiedossiers zoals voor het kasteel van Gaasbeek en de plantentuin in Meise. Een nieuwe bevoegdheid is het beheer van de justitiehuizen.

In zijn projecten streeft het Facilitair Bedrijf naar een juiste balans tussen ontwerp en beheer. Het is dus bereid meer uit te geven aan voorafgaandelijke studies en voor de bouwfase als daardoor over de totale levenscyclus van het gebouw een grotere duurzaamheid wordt gerealiseerd.

Voor de oprichting van nieuwe gebouwen is het Facilitair Bedrijf strenger dan de geldende regelgeving, voornamelijk met betrekking tot de bouwschil. Zo moet het VAC in Brussel het grootste passief kantoorgebouw van België worden. Ook voor de renovatie van het Conscience-gebouw in Brussel kijkt het bedrijf uit naar de toepassing van de passiefstandaard.

Voor het binnenklimaat van de gebouwen van de Vlaamse overheid hanteert het Facilitair Bedrijf prestatie-eisen. Voorts gaat het bedrijf voor 100% duurzaam hout, opteert het meer voor ‘refurbishing’ dan voor volledig nieuw meubilair, wil het uitdrukkelijk lichtvervuiling tegengaan, van bij de aanvang van het project hinder voor de omwonenden maximaal voorkomen en de mogelijkheden van het ‘internet of things’ uittesten.

Tot slot riep Frank Geets de aannemers op tot creativiteit. De Vlaamse overheid is een belangrijke investeerder en wil een voorbeeldrol vervullen. Het Facilitair Bedrijf wil vooruitlopen op de regelgeving om bij de realisatie niet met achterhaalde gebouwen te zitten. Aannemers die daar niet in meegaan, dreigen nog moeilijk aan bod te komen. Bovendien is doorgedreven energiezuinigheid niet altijd het duurst. Het ontwerp dat voor het nieuwe VAC in Brussel werd gekozen, is niet alleen op het vlak van prijs maar ook op het vlak van E-peil het laagst gebleken.