Viso Sint-Angela Hasselt | Sociaal-technische scholencampus in het centrum van de Limburgse hoofdstad

Op de site van het Technisch Instituut Heilig Hart, waar spoorinfrastructuur en de ring rond Hasselt elkaar kruisen, wordt de laatste hand gelegd aan een nieuwe sociaal-technische scholencampus. Deze vormt een ruimtelijk eindpunt van de groene boulevard, een cruciaal onderdeel binnen het Masterplan dat West 8 uitwerkte voor de stationsomgeving. Aangezien het project kadert in het Scholen van Morgen-programma, moet de campus bovenal een ecologisch en toekomstgericht karakter hebben.

a2o architecten slaagde er als beste in om dit eisenpakket te vertalen naar een aantrekkelijk ontwerp en werd laureaat van de architectuurwedstrijd voor de nieuwe campus. Deze wordt vanaf januari 2017 de nieuwe uitvalsbasis voor de achthonderd leerlingen van het Vrij Technisch Instituut, wiens gebouwen in het centrum van Hasselt te klein en te verouderd waren geworden. De nieuw samengestelde school zal opereren onder de naam HAST, maar de campus wil veel meer zijn dan een school. Architect Jo Berben: “De achterliggende gedachte is dat leren in de 21e eeuw niet meer het exclusieve domein van kennisinstellingen is, maar iets dat altijd, overal en tegelijkertijd gebeurt. Vandaar dat er zowel onderwijsactiviteiten als sociale functies voorzien zijn.”

viso_02b_zonder-tekst

Ruimelijk ontwerp met vier blokken
In concreto wordt naast de bestaande gebouwen van het Technisch Instituut Heilig Hart een volledig nieuw complex neergepoot. Tussen beide gedeeltes bevindt zich een langgerekte publieke ruimte met groenelementen en bomen, waarmee een link naar de groene boulevard wordt gelegd. Jo Berben: “Deze as wordt aan beide zijden versterkt door luifels en ruimtelijk beëindigd door een grote trappenpartij waar de scholieren kunnen hangen, spelen en zelfs lessen kunnen volgen.” Het nieuwe schoolgebouw bestaat uit vier dwarse, parallelle blokken met twee tot zes bouwlagen die geënt zijn op een langsas. Ze bevatten leslokalen, een open leercentrum, een kapsalon, hout- en bouwateliers, administratieve ruimtes, open leercentra, een grote refter en ontspanningslokalen. De sportaccomodatie is geclusterd in een apart gebouw (aan de binnenzijde van het bouwblok). “De opdeling in vier dwarse volumes, die in de lengte verbonden zijn door een transparante circulatieas, zorgt ervoor dat het gebouw met zijn 14.000 m² toch niet overkomt als een massief geheel. De volledig beglaasde en zelfs volledig open centrale trappenhallen brengen licht, lucht en ruimte in de compositie en geven zo zuurstof aan dit sterk ruimtelijke uitgangspunt.”

Contrastrende gevels
Centraal in het ontwerp stonden de ruimtelijke beleving van de leerlingen en het onderwijzend personeel. Jo Berben: “Ons uitgangspunt was de creatie van een optimaal klimaat waarin kennisoverdracht kan worden georganiseerd en bewerkstelligd. Vandaar dat de integrale gelijkvloerse verdieping zo transparant mogelijk is opgevat. Hierdoor blijven alle zones op de site in relatie met elkaar en kunnen de aanwezigen vanop elke plek het overzicht bewaren. Op de ongemakken van deze moeilijke, langs de spoorinfrastructuur gelegen site, speelden we handig in met een aangepaste gevelopbouw. Om akoestische redenen hielden we de gevel aan de kant van de spoorweg sterk gesloten met vakken in roodbruin metselwerk. Deze staan in sterk contrast met de glaspartijen rondom de speelplaats. Daar werden de gevels opengewerkt met indrukwekkende vliesgevels in hout en aluminium. We kozen voor groendaken vanwege de regenwaterbufferende eigenschappen. Waar mogelijk is de dakruimte ook benut als een open sportdak, dat via de tribunetrap is verbonden met de speelplaats. Hierdoor wordt de ruimte tussen de gebouwen op een meerdimensionale manier gerelateerd, wat de site karakter geeft en de campus eerder een omgeving dan een gebouw maakt.”

 Viso Sint-Angela

Ecologisch gebouw
Duurzaamheid is binnen het Scholen van Morgen-concept van een belangrijk aandachtspunt. Vandaar dat het nieuwe schoolgebouw voldoet aan de E70-norm, regenwater recupereert en het energieverbruik minimaliseert door een maximale lichtinval, beschaduwing en zonwering. Het mooie geprefabriceerde beton, dat aan de binnenzijde meestal in het zicht gelaten is, vervult een belangrijke temperatuurbufferende functie. De grootste energieverbruiker is het ventilatiesysteem op het dak, dat de leslokalen van verse lucht voorziet.

Tekst | Els Jonckheere Beeld | a2o architecten

Technische Fiche
Bouwheer
DBFM Scholen van Morgen (Brussel)
Bouwteam a2o architecten (Hasselt) – boydens engineering (Loppem) – Establis (Antwerpen)
Hoofdaannemer THV Cordeel – Kumpen (Hasselt)

i-project-infov3 Participanten aan het woord

D Design – Interieur praktijklokalen haartooi
Om de studenten haartooi een perfecte opleiding te kunnen geven, werden bij Viso Sint-Angela realiteitsgetrouwe praktijklokalen ingericht. Hiertoe werd D Design ingeschakeld, een interieurbedrijf dat in 1990 werd opgericht en dat zich specifiek op kapsalons, apotheken en kantoren oriënteert. “We zijn gegroeid uit een firma die toelevering aan kappers doet, en de inrichting van kapsalons is binnen D Design interieur ondertussen onze corebusiness”, vertelt Patrick Degraen, CEO van group D&D. “We weten dus heel goed wat een kappersinrichting nodig heeft om functioneel te zijn. Deze kennis van zaken is een enorme meerwaarde, en dat heeft ook Viso Sint-Angela ondervonden. Daar hebben we 25 professionele wasunits van Bonvini, 28 kapstoelen van Seap en 23 murale droogkappen van BMP geleverd: stuk voor stuk topmerken waarmee wij een exclusief samenwerkingscontract hebben afgesloten. Grote uitdagingen waren er in dit project niet, hoewel we de levering en logistiek natuurlijk wel doordacht hebben moeten plannen en opvolgen. Kort op de bal spelen was hier de boodschap. In elk geval zijn we heel blij dat Viso Sint-Angela voor ons heeft gekozen, want gezien het volume en het feit dat we een ‘thuismatch’ speelden is het een mooie referentie.”


Glansbeton – Gepolierde betonvloeren
In het VISO Sint-Angela is een vloer in glansbeton geplaatst. Niet zozeer omwille van de goedkopere prijs, maar wel omwille van de kwaliteit, duurzaamheid, charme en uitstraling van het materiaal. De uitvoering van deze werken was in handen van Glansbeton uit Kermt. Deze firma, die in 1997 werd opgericht, is immers een expert ter zake en heeft intussen al talloze woningen, maar ook grotere gebouwen van zo’n vloer voorzien. Een greep uit de vele referenties: Ikea in Hasselt, Stelplaats De Lijn in Hasselt, het Stadhuis in Hasselt, talrijke winkels en zelfs kastelen. Zaakvoerder Davy Renckens: “In VISO Sint-Angela plaatsten we een natuurkleurige, gladgepolierde betonvloer in alle klaslokalen, de refter en de technische lokalen. Sommige vloeren zijn nabehandeld om ze resistenter te maken tegen vlekken. De vloeren zijn rechtstreeks op een PUR-isolatie geplaatst. Dit project gebeurde in verschillende fases, maar daags na de bewerking konden de vloeren al voorzichtig betreden worden: ook al een reden waarom gepolierd beton zo interessant is.”