Waterkerende wand vereist zorgvuldige werkwijze

Om de ondergrondse kelder van het nieuwe gebouw van Ryhove in Gent te kunnen realiseren en de invloed van de bemaling naar buiten toe te vermijden, werd er in moeilijke omstandigheden een waterkerende wand tot op een diepte van circa zestien meter geplaatst. Een kolfje naar de hand van Lameire Funderingstechnieken uit Eeklo, dat zich in binnen- én buitenland al meer dan veertig jaar profileert als een pionier op het vlak van bouwputbeschoeiing met secanspalen, soilmix-, berliner- en damwanden. 

“We beschikken zowel over de vereiste knowhow als een hoogtechnologisch machinepark om de grootste uitdagingen tot een goed einde te brengen”, opent Bart Lameire, CEO van Lameire Funderingstechnieken. “Behalve bouwputbeschoeiing realiseren we ook tal van dieptefunderingen. Veelal betreft het grotere projecten zoals appartementencomplexen, scholen, zorgcentra …”

Moeilijke omstandigheden
Ryhove is een referentie waarop Lameire Funderingstechnieken bijzonder trots is. “De waterstand onder het maaiveld bedroeg circa 1 meter”, vertelt Bart Lameire. “De combinatie van deze hoge waterstand en de aanwezigheid van de bestaande nutsleidingen en rioleringen in de straat zorgde ervoor dat de verankering in de wand zorgvuldig moest worden bepaald. We kozen voor een cutter soilmixwand van ongeveer 160 meter, die verankerd werd om vervorming en dus zetting van de aanpalende wegen en gebouwen tegen te gaan. Voorts hebben we onder de kelder circa 75 grondverdringende schroefpalen geboord om de verticale belasting van het gebouw op te vangen. Om diezelfde reden zijn in het bestaande gebouw twaalf micropalen geboord, en dat in uiterst moeilijke omstandigheden. De werkruimte was immers erg klein én bovendien ook nog eens moeilijk toegankelijk. Kortom: in Ryhove hebben we onze kennis en kunde in verschillende technieken mogen demonstreren, waardoor dit project uiteindelijk een van onze mooiste referenties geworden is.”

Tekst | Els Jonckheere       Beeld | TRANS architectuur/stedenbouw