Welk ventilatiesysteem? Een persoonlijke keuze

De keuze voor gevelbekleding, buitenschrijnwerk of de vloer: stuk voor stuk zijn het potentiële dilemma’s bij nieuwbouw- of renovatieprojecten. Ook de keuze van een geschikt ventilatiesysteem is een kwestie van persoonlijke behoeften, geënt op het leefpatroon van de eindgebruiker. Het aantal E-peilpunten winst blijkt daarbij lang geen doorslaggevende factor meer te zijn. 

Met de huidige EPB-normering als stok achter de deur wordt door voor- en tegenstanders van vraaggestuurde natuurlijke ventilatiesystemen (C+) enerzijds en volledig mechanische D-(balansventilatie)systemen anderzijds meer dan eens gegoocheld met stookkosten, energiebesparing en het aantal gewonnen E-peilpunten. Uiteindelijk wegen ze in de zoektocht naar het meest geschikte ventilatiesysteem echter niet zo zwaar door. Als je de energiekost voor de ventilatie en de verwarmingskost bij elkaar optelt, komen beide systemen bij de eindafrekening op de energiefactuur haast evenwaardig uit de bus, zeker als ook onderhouds- en reinigingskosten van filters en kanalen mee in rekening gebracht worden.

Doorslaggevende argumenten
Hoewel kosten, energiebesparing en E-peilwinst aan het eind van het verhaal dus geen wezenlijk verschil maken, resten er uiteraard nog een aantal argumenten die wél doorslaggevend zijn bij de keuze voor een C+ of D-ventilatiesysteem. In het geval van renovatie speelt het een rol in hoeverre het schrijnwerk al dan niet vervangen wordt en of er voldoende plaats is voor de inbouw van de nodige toe- en/of afvoerleidingen en de ventilatie-unit. Daarnaast blijken echter vooral persoonlijke voorkeur en het bestaande leefpatroon van belang te zijn.


Voor wie constant thuis is, bewust bezig is met ventilatie en hoge akoestische eisen stelt (omdat hij of zij langs een drukke baan woont), is een D-ventilatiesysteem zeker een valabele keuze met een hoog rendement.

Voor wie constant thuis is, bewust bezig is met ventilatie en hoge akoestische eisen stelt (omdat hij of zij langs een drukke baan woont), is een D-ventilatiesysteem zeker een valabele keuze met een hoog rendement. Voorwaarde is dan wel dat men zich bewust is van de extra kosten die dit met zich meebrengt voor het onderhoud van de leidingen (elke vijf jaar) en de warmtewisselaar (elk jaar) en het tijdig vervangen van de filters (ieder half jaar). Voor wie niet wakker wil liggen van ventilatie, zweert bij de toevoer van natuurlijke verse buitenlucht en intelligent wil ventileren per ruimte in huis, is het C+-systeem dan weer een logischere optie.

Tekst en beeld | Renson