Wonen op een schiereiland

In het centrum van Oudenaarde wordt volop gebouwd aan een nieuwe stadswijk die dankzij haar bijzondere ligging wel heel erg uniek is. Het Schelde-Eiland is immers een schiereiland met een prachtig uitzicht op het water en de Vlaamse Ardennen. Begin dit jaar werd het eerste bouwblok opgeleverd: de ‘Scheldekop’. Het ontwerp van dit appartementencomplex getuigt van een bijzondere aandacht voor de stedenbouwkundige context.

De Scheldekop is een ruitvormige site die een grote binnentuin omarmt. “We hebben ingezet op een volumetrisch ensemble waarin een grote diversiteit aan woontypologieën is ondergebracht”, vertelt Ramon Alvarez Roa, projectarchitect bij POLO Architects. “Een gedeelde binnentuin vormt het hart van dit nieuwe woonblok. Daarrond zijn twee V-vormige bouwdelen gegroepeerd, die het blok zijn bijzondere planvorm geven. Deze twee entiteiten hebben een duidelijk verschillend architecturaal voorkomen. De zone langs de ‘Scheldeboord’ telt vier bouwlagen en is opgevat als een opeenvolging van verschillende gebouwen met een eigen identiteit en ruimtelijke typologie. Aan de waterkant profileert deze strook zich als een gevarieerde, schijnbaar natuurlijk gegroeide straatwand met individuele percelen. De naar de landzijde gerichte vleugels zijn lager – tot drie bouwlagen – en sterk homogeen. Dankzij deze geleding vormen ze het stedelijke decor van een verkeersluw ‘Woonerf’. Twee hogere volumes met vijf bouwlagen aan de uiteinden van de ‘Scheldeboord’ vormen de scharnierpunten tussen de twee typologieën en markeren tevens de toegang tot het hart van de wijk.”


De gevels van de tussenliggende straatwanden zijn doorgaans uitgevoerd in baksteen.

Ook verschillende gevelmaterialen
De differentiatie zet zich door in de materialisatie van de gevel. De hogere hoekvolumes zijn volledig bekleed met natuursteen of architectonisch beton. De gevels van de tussenliggende straatwanden zijn doorgaans uitgevoerd in baksteen. Aan de Scheldekant is er geopteerd voor afwisselende steenkleuren, terwijl er aan het Woonerf sprake is van een homogene kleursamenstelling. Ramon Alvarez Roa: “Drie gebouwen vallen op. Langs de Schelde voorzagen we een appartementsgebouw met bepleistering dat eerder verwant is met een traditioneel rijhuis. Daarnaast zijn er twee nagenoeg identieke volumes met een baksteengevel, die een monumentale toegang tot de binnentuin vanaf de Scheldeoever omkaderen. Bijkomende openingen in de wanden van het bouwblok bieden interessante doorzichten tussen de tuin en het publieke domein en creëren een beeld van doorwaadbaarheid. Het maaiveldniveau in het binnengebied ligt iets hoger dan aan de straatzijde: onder de gebouwen en de binnentuin bevindt zich immers een parkeergarage.”


Het Schelde-Eiland is een schiereiland met een prachtig uitzicht op het water en de Vlaamse Ardennen.

Bouwproject met de nodige uitdagingen

Realisator van dit unieke project is Interbuild uit Wilrijk, sinds 1998 onderdeel van de koninklijke BAM Group. “Met een omzet van circa 250 miljoen euro mogen we ons dé gebouwenspecialist van Vlaanderen en Brussel noemen”, vertelt projectleider Michel Van Ek. “Onze expertise en ervaring kwamen van pas in dit project. Vooral het afstemmen van de diverse afwerkingen en aansluitingen, waarbij we uiteraard ook een efficiënte waterdichting moesten garanderen, was geen sinecure. Bovendien was de logistieke coördinatie van de buitenaanleg en de uitvoering allerminst eenvoudig. We zijn uitermate trots op wat in dit project hebben gepresteerd. Dankzij De Scheldekop heeft Interbuild zich nog verder kunnen specialiseren in het bouwen van appartementen.”  

Tekst | Els Jonckheere       Beeld | Walter Saenen


Technische Fiche 

Bouwheer Monath (Oevel)
Architect POLO Architects (Antwerpen & Brussel)
Hoofdaannemer Interbuild (Wilrijk)


Rond een gedeelde binnentuin zijn twee V-vormige bouwdelen gegroepeerd die het blok zijn bijzondere planvorm geven.